Concept

" เราสอนให้เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ "

วิชาที่เปิดสอน

ปฏิทินการรับสมัครสอบ สาธิตฯ 2558

ประกาศ

เปลี่ยนแปลงวันเรียน โค้งสุดท้าย ป.6 2558
จากตารางเรียนเดิมเป็นวันที่

24,25 ม.ค. 2558
1,7,8,15,21,22 ก.พ. 2558
1,4 มี.ค. 2558

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถาบันกวดวิชา Positive Learning

คนเก่งปี 2556

cover56

b1 b2

- ดูแผนที่ คลิกที่นี่ -

สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ โทร.02-252-1801-2, 080-297-4747