Concept

" เราสอนให้เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ "

วิชาที่เปิดสอน

ประกาศ

ประกาศเลื่อนเปิดคอร์สโค้งสุดท้าย มี.ค. 57 จากวันที่ 14 ก.พ. 57
เป็นวันที่ 1 ก.พ. 57
(หมายเหตุ: 14 ก.พ. 57 สอบ Pre-test สาธิตฯปทุมวัน)

เฉลยวิทยาศาสตร์ อ.พงศธร ( สอบเมื่อ 17 - 18 ส.ค. 56 )

เฉลยวิทยาศาสตร์ อ.พงศธร ( สอบเมื่อ 31 ส.ค. - 1 ก.ย 56 )

เฉลยแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 18 เซลล์สัตว์และการลำเลียงในสัตว์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถาบันกวดวิชา Positive Learning

คนเก่งปี 2556

cover56

b1 b2

- ดูแผนที่ คลิกที่นี่ -

สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ โทร.02-252-1801-2, 080-297-4747